• HotLine : 0915.544.278 – 0917.705.544
  • Business Hours : 6:45am-17:00pm
  • Email : anhduonggec5545@gmail.com

Hoạt động ngoài trời

  • 09/12/2022

Hoạt động ngoài trời của trẻ tại hệ thống trường mầm non Mẹ Yêu - Ánh Dương GEC

Read more

Phát Triển Toàn Diện

  • 13/11/2022

Mầm non Mẹ Yêu là môi trường giáo dục lý tưởng cho trẻ. Kết hợp giữa chương trình giáo dục tối ưu.

Read more

Ngoại khóa

  • 13/11/2022

Thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa đa dạng, học năng khiếu cho trẻ

Read more

Dinh dưỡng

  • 13/11/2022

Nguồn thực phẩm chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được cung cấp bởi những nhà cung cấp uy tín.

Read more