• HotLine : 0915.544.278 – 0917.705.544
  • Business Hours : 6:45am-17:00pm
  • Email : anhduonggec5545@gmail.com

Mầm non Mẹ Yêu là môi trường giáo dục lý tưởng cho trẻ. Kết hợp giữa chương trình giáo dục tối ưu, Hội đồng giáo dục tinh hoa và đội ngũ giáo viên có tâm, có tài, cùng cơ sở vật chất hiện đại trong khu đô thị tiện nghi, đẳng cấp… với mức học phí hợp lý, hệ thống trường Mầm non Mẹ Yêu mang đến môi trường giáo dục lý tưởng, tạo nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Với chương trình này, trước hết học sinh Mẹ Yêu được trang bị kiến thức nền tảng vững vàng theo chương trình của Bộ giáo dục. Ngoài ra, chương trình giáo dục tại Mầm non Mẹ Yêu thể hiện tầm nhìn xa khi đặc biệt chú trọng phát triển ngôn ngữ Tiếng Anh và Kỹ năng sống cho trẻ ngay từ buổi đầu. Nếu như tiếng Anh mầm non được giáo dục như một ngôn ngữ thứ hai, là tấm hộ chiếu giúp trẻ tự tin, năng động và hội nhập quốc tế trong tương lai thì Kỹ năng sống được tích hợp nhuần nhuyễn với chương trình văn hóa và các hoạt động ngoại khóa tạo cơ hội để mỗi bé mầm non đều được xây dựng tư duy tích cực, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự bảo vệ và tình yêu với gia đình, cộng đồng, xã hội.

Như vậy, chương trình giáo dục mầm non Mẹ Yêu đặt cơ sở nền tảng cho việc phát triển nhân cách của trẻ đồng thời sẵn sàng, tự tin với những đòi hỏi cao hơn của chương trình giáo dục cấp Tiểu học.

Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số. Bộ chuẩn này được áp dụng đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ chuẩn nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1. Đồng thời, bộ chuẩn cũng là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.Dã ngoại:

– Tổ chức các buổi học ngoại khóa khám phá môi trường xung quanh
– Tổ chức các trò chơi vận động và thể thao: Nhấn mạnh việc rèn luyện thể chất, góp phần bồi dưỡng tính can đảm, tinh thần đồng đội cho trẻ thông qua các trò chơi vận động.
– Nghệ thuật: Chú trọng giáo dục óc thẩm mỹ, tính sáng tạo và bồi dưỡng các kỹ năng qua các hoạt động mỹ thuật và âm nhạc.
– Hoạt động dã ngoại thực hành: Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, học tập ngoài trời, các buổi vui chơi tập thể có định hướng và các hoạt động xã hội cộng đồng.